ThouSAND

GR


Τι είναι το thouSAND:
Πρόκειται για ένα διαδικτυακό, συμμετοχικό, εικαστικό πρότζεκτ το οποίο έχει ως στόχο να συγκεντρωθούν χίλια (1000) δείγματα άμμου από ελληνικές παραλίες.

Γιατί thousand;
Το thousand σε αναγραμματισμό δίνει τη λέξη handouts, η οποία δηλώνει την έννοια της δωρεάς σε κάποιον που την έχει ζητήσει. Παράλληλα το 1000 δηλώνει τη συγκέντρωση ενός μεγάλου πλήθους και συχνά χρησιμοποιείται συμβολιστικά.
* Ενδεχομένως να ήταν προτιμότερος ένας ορισμός με ελληνική ρίζα, αλλά δεν εντοπίστηκε κάποια ανάλογη ονομασία που να εννοιολογεί το συλλογικό εγχείρημα.

Σκοπός του πρότζεκτ:
Είναι η δημιουργία μίας εγκατάστασης η οποία θα αποτελείται από τα δείγματα άμμου σε παράθεση –στο καθένα θα αναγράφονται αντίστοιχα το όνομα του συμμετέχοντος και το όνομα της παραλίας προέλευσης. Το οπτικό αποτέλεσμα θα εικονοποιεί τη δικτύωση και τη συμμετοχικότητα μέσω μία απλής ενέργειας, αλλά και φορτισμένης από την υποκειμενική εμπειρία.
Η εγκατάσταση και το αρχειακό της υλικό θα παρουσιαστούν σε χώρο που θα καθοριστεί με το πέρας του πρότζεκτ.

Πως μπορείτε να συμμετέχετε στο πρότζεκτ:
Α) Συλλέγοντας άμμο από κάποια ελληνική παραλία στην ποσότητα των 350 γραμμαρίων περίπου (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μεζούρα ένα πλαστικό μπουκαλάκι νερού των 500 ml, το οποίο θα γεμίσετε με άμμο μέχρι τη μέση). Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δείγματα πλαστικά μπουκαλάκια, βαζάκια, ή σακουλάκια. Απαραίτητη είναι μία ετικέτα με το όνομά σας και το όνομα της αντίστοιχης παραλίας, σε κάθε δείγμα.
Β) Φωτογραφίζοντας τη στιγμή της συλλογής της άμμου. Στη φωτογραφία θα πρέπει να εμφανίζονται τα χέρια, το στιγμιότυπο της συλλογής και ένα τμήμα της παραλίας. Κρατείστε μία έως δύο φωτογραφίες για κάθε παραλία, ως ντοκουμέντο.


Στη συνέχεια θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1) Στέλνετε την/τις φωτογραφία/ες στο email thousand.handouts@gmail.com. Με σημείωση για την προτίμησή σας στον τρόπο παράδοσης. Αν δηλαδή επιθυμείτε να αφήσετε τα δείγματα σε κεντρικό σημείο το οποίο θα σας υποδειχθεί, ή αν επιθυμείτε να τα ταχυδρομήσετε.
2) Λαμβάνετε email στο οποίο σας υποδεικνύεται κεντρικό σημείο της Αθήνας το οποίο μπορείτε να παραδώσετε τα δείγματα. Ή ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή αυτών.
3) Με την παράδοση λαμβάνετε αναμνηστικό χαρακτικό σε μέγεθος καρτ-ποστάλ, με χειρόγραφη ευχαριστία. Όσοι επιλέξουν την ταχυδρομική αποστολή θα παραλάβουν στη διεύθυνση αποστολέα που θα δηλώσουν, σειρά τριών (3) χαρακτικών καρτ-ποστάλ.

Περισσότερες πληροφορίες:
Σύντομα σε ιστότοπο που θα περιγράφει την εξέλιξη της συλλογής υλικού.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ αποτελεί μέρος έρευνας για την ενεργοποίηση δικτύων του αστικού χώρου μέσω του κυβερνοχώρου, αλλά και τη διάδραση των δύο αυτών χώρων μέσω της σύγχρονης τέχνης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την επιλογή της προσφοράς σας σε αυτή την ιδέα.
Έλενα Χασαλεύρη

Λίγα λόγια για τη συντονίστρια:
Η Έλενα Χασαλεύρη είναι τελειόφοιτη του Μεταπτυχιακού Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός». Αποφοίτησε με Άριστα το 2012 από το Τμήμα Εικαστικών Σπουδών της ΑΣΚΤ, όπου σπούδασε Ζωγραφική με τον Γιάννη Ψυχοπαίδη και Σκηνογραφία με τον Γιώργο Ζιάκα. Μέχρι στιγμής έχει συμμετάσχει με ζωγραφικά έργα και κατασκευές σε περισσότερες από δέκα ομαδικές εκθέσεις, έχει εργαστεί ως ενδυματολόγος, γραφίστρια και ως ερευνήτρια ασχολείται με το συμμετοχικό δια-δικτυακό έργο και τα δίκτυα συμμετοχικής δημιουργίας μέσω των νέων τεχνολογιών . Το «thouSAND» είναι το πρώτο της πρότζεκτ.

EN


What is thouSAND:
“ThouSAND” is an online, participatory, visual project which aims to collect one thousand (1000) sand samples from Greek beaches.

Why thousand?
Thousand in anagram gives the word handouts, which indicates the meaning of a donation to someone who has asked for it. 1000 indicates as well the gathering of a large crowd and is often used symbolistically.

The purpose of the project:
Is the creation of an installation in a large scale, composed of sand samples -in each will respectively be included the name of the participant and the name of the beach origin. The visual effect will reflect networking and participation through one single action, integrated alongside by the subjective experience.
Installation and it’s archive material will be presented in a space, determined at the end of the project.

You can participate in the project by completing two tasks:
A) By collecting sand from a Greek beach, in the amount of about 350 grams (you may use as a measure a plastic water-bottle of 500 ml, which means: to be filled with sand halfway). You can save samples in plastic bottles, jars, or pouches. There must be a label on it, with your name and the name of the beach, in each sample.
B) By capturing the moment of collecting the sand with a camera (you may use your mobile phone camera). Hands collecting sand should be displayed, and a section of the beach (in the same picture) . Keep one to two photos for each beach as a document.


Then follow these steps:
1) Send the images by e-mail to: thousand.handouts@gmail.com. Note your preference in the delivery method. Which means, if you prefer to leave the samples in a central location (that will be indicated to you), or if you want to post them by mail.
2) You receive an e-mail in which a central point of Athens will be indicated to you, where you can deliver the samples. Or a postal address for sending them.
3) In response to delivery, you receive an engraving in postcard size, handwritten, as a gratitude for your participation . Those who choose the post will receive at their address a series of three (3) engravings in postcard size.

More info:
Soon in a website which will be describing the evolution of material collection.

This project is part of research in activating networks of urban space through cyberspace, and their interaction through contemporary art.

Thank you in advance for choosing to contribute for this idea.

Elena Chasalevri

About Coordinator:
Elena Chasalevri is an undergraduate of the Postgraduate Studies Department of School of Architecture NTUA "Design-Space-Culture". She graduated with honors in 2012 from the Visual Studies Department of ASFA, where she studied painting with Yannis Psychopedis and stage design with Giorgos Ziakas. She has participated so far with paintings and constructions in over ten exhibitions, has worked as a graphic designer, a costume designer and as a researcher she is interested in internet art projects, the participatory creation of networks through new technologies and their interaction with urban space. «ThouSAND» is her first project.